Ontoloji Nedir Ontolojinin Faydaları Nelerdir
  1. Anasayfa
  2. Yaşam

Ontoloji Nedir Ontolojinin Faydaları Nelerdir

0

Ontoloji Nedir Ontolojinin Faydaları Nelerdir

Ontolojinin Endüstride Uygulanmasının Önemi – Bir endüstri, ekonominin aynı sektörü içinde, tipik olarak giriş engelleri ve genellikle bir dereceye kadar rekabet ile karakterize edilen mal veya hizmet üreten bir şirketler veya kuruluşlar grubudur. Endüstrinin ortak bir eş anlamlısı, bu terimlerle yakın ilişkisi nedeniyle işletme, şirket veya firmadır. Tekil bir isim olarak kullanıldığında, endüstri kelimesi daha çok belirli bir şirkete atıfta bulunurken, endüstriler bir ekonomik sektördeki tüm firmalara atıfta bulunur. 

Ontoloji nedir?

Ontolojiyi sektörünüze uygulamadan önce, onun ne olduğunu bilmeniz çok önemlidir. Esasen ontoloji, varoluş ve kimlik gibi temel kavramları keşfetmek ve tanımlamakla ilgilenen bir felsefe dalıdır. Ontolojinin yaygın olarak bilinen bir kullanımı, farklı türdeki şeyleri birbirleriyle olan ilişkilerine göre sınıflandırmak olan taksonomidir. Örneğin, biyolojide Monera (hücre duvarı olmayan tüm organizmaları içerir), Protista (tek hücreli organizmalar), Mantarlar (çok hücreli ökaryotlar), Plantae (kara bitkileri) ve Animalia (tümü) gibi alana özgü taksonomiler vardır. İş dünyasında, benzer türdeki ürünleri özelliklerine veya kullanım amaçlarına göre kategorilere ayırmak buna bir örnek olabilir.

Ontoloji Nedir Ontolojinin Faydaları Nelerdir
Ontoloji Nedir Ontolojinin Faydaları Nelerdir

Ontolojinin faydaları

Peki ontolojiler hakkında bu kadar harika olan nedir? Bir şey için, yanlış bilgilendirmeyi önlemeye yardımcı olur. İş zekası kaynağınız bir veritabanıysa, birinin yanlışlıkla hayati bilgileri ondan silmesini istemezsiniz. Ya o kişi, kodunuzla çalışmayacak bir yabancı dil kısaltması kullanmak isterse? Herkesin hangi terimlerin kullanıldığını ve ne anlama geldiklerini bilmesini sağlamak, hataları ve kafa karışıklığını azaltmaya yardımcı olabilir; ayrıca zaman kaybettiren konuşmaları azaltmaya yardımcı olabilir. Daha iyi iletişim, daha iyi anlamaya yol açar, bu da sonuçta daha az hata veya tamamlanmamış görevlerin tamamlanması anlamına gelir.

Ontoloji Nedir Ontolojinin Faydaları Nelerdir Ontoloji sizin için ne yapabilir?

Birçok endüstriyi rahatsız eden en büyük sorunlardan biri yapı eksikliğidir. Tüm endüstri, gerçek bir organizasyon olmadığı için kaotik görünebilir. Bunun nedeni, büyük ölçüde, davranışlarını yönlendirecek standartlaştırılmış süreçlere veya sistemlere sahip olmayan çok sayıda bileşenin olmasıdır. Ontoloji olmadan her şey rastgele ve yapılandırılmamış gibi görünür.

Ontoloji Nedir Ontolojinin Faydaları Nelerdir
Ontoloji Nedir Ontolojinin Faydaları Nelerdir

Ontolojilere ihtiyaç duyulan farklı alanlar

Endüstride, ontolojiler insanlar tarafından giderek daha büyük miktarda veriyle başa çıkmak için kullanılır. Veri büyüdükçe ve çeşitlilik arttıkça bilgi organizasyonuna duyulan ihtiyaç da artar. Aslında, hem büyük miktarlarda sayısal hem de metinsel verileri organize edebilmek için artan bir ihtiyaç vardır. Örneğin, müşterilerle ilgili bilgilerinizi düzenlemek istiyorsanız, tüm iletişim bilgilerini birbiri ardına yazamazsınız, çünkü her müşterinin farklı adresi, telefon numarası vb. vardır. Tüm bu bilgileri ayrılmış birkaç dosyayla bir dosyaya koymanız gerekir. Böylece müşterilerle ilgili verileri aramak ve bunlara referans vermek daha kolay hale gelir. Ontolojilerin gerekli olduğu birkaç başka alan daha vardır: sosyal ağlar, yapay zeka, veritabanı sistemleri, sağlık hizmeti, ulaşım gibi…

Ontoloji Nedir Ontolojinin Faydaları Nelerdir
Ontoloji Nedir Ontolojinin Faydaları Nelerdir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir