Kardeş Çatışmaları Nasıl Fırsata Çevrilebilir?
  1. Anasayfa
  2. Yaşam

Kardeş Çatışmaları Nasıl Fırsata Çevrilebilir?

0

Çocuklar arasında yaşanması en muhtemel sorunlar arasında kardeş çatışmaları yer alır. Özellikle 2-6 yaş çocuklarında kardeş kıskançlığı ile birlikte çatışmalar meydana gelebilir. Çocukların yaşadığı çatışma oldukça doğaldır. Buna karşılık anne babasının kardeşler arasındaki sorunlarda gösterdiği genel tutum olumlu çocuk davranışları için oldukça önemlidir. Kardeş çatışmaları yaşanırken anne babanın herhangi bir suçlu aramadan ya da herhangi bir çocuğu suçlamadan bu durumu fırsata çevirme imkânı vardır. Bu çatışmalar çocukların özellikle yanlış davranışlarla ilgili farkındalık kazanması için üstünde durulması gereken önemli bir durumdur.

Kardeş Çatışmalarının Nedenleri Nelerdir?

Kardeşler arasında anlaşmazlık ve uyumsuzluk her zaman olabilir. Bununla birlikte süreğen hale gelmiş kardeş çatışmaları çocuk gelişimi açısından oldukça risklidir. Kardeşler küçük bir durum nedeniyle ya da önemli bir durumdan dolayı çatışma yaşayabilir. Ancak çatışma çözme becerisi olmayan bu çocukların nasıl davranacaklarını bilmedikleri de unutulmamalıdır. Kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlık durumlarının birinci nedeni anne babanın ilgisinin azalmasıdır. Kardeşin doğumu ile bir ilgi azalması meydana gelmişse ya da çocuk bunu hissetmişse çatışma yaşanabilir. Anne baba arasında yaşanan çatışma ve anlaşmazlıklar da çocuğun çatışma yaşamasına neden olabilecek durumlar arasında yer alır.

Kardeş Çatışmalarına Karşı Yanlış Anne Baba Davranışları Nelerdir?

Kardeş Çatışmaları Nasıl Fırsata Çevrilebilir?

Kardeş çatışmaları farklı sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Özelikle 2-4 yaş aralığındaki çocuklar benmerkezci düşünce yapısı nedeniyle anne baba ilgisinin sürekli kendi üzerinde olmasını ister. Bu dönemde yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi çocuk için bir kaygı kaynağıdır. Bu ve ilerleyen dönemlerde çocuklar arasında çatışma yaşanması oldukça doğaldır.

Anne babalar kardeş çatışmaları karşısında genellikle bir panik havasına kapılarak “Çocuğum kardeşini sevmiyor.” şeklinde bir düşünceye kapılır. Bu düşünceyle hareket eden bir anne baba olumsuz davranışlara karşı istemeden ortam oluşturmuş olur. Anne babalar kardeş çatışmaları sırasında genellikle durumu yok sayarak ya da cezalara başvurarak çözmeye çalışır. Özellikle yaşı büyük olan çocuk cezalandırılırken küçük çocuğun korunması, değersizlik hislerinin çocukta yerleşmesine neden olur.

Kardeş çatışmaları yanlış ebeveyn tutumları ile basit bir kıskançlık seviyesinde kalmaz. Özellikle durum karşısında bir suçlunun arandığı ve yanlış davranışlara yönelik farkındalığın sağlanmadığı durumlarda çatışmalar, saldırganlık ve öfke olarak geriye döner. Bu yaş döneminde saldırganlık davranışlarının yerleşmesi, okul döneminde ciddi sorunları meydana getirebilir.

Kardeşler arası yaşanan çatışmalar karşısında en büyük sorunlardan birisi ise anne ve babanın tutarsız tutumlarıdır. Anne ve baba davranışlar karşısında farklı tepkiler veriyorsa olumsuz davranışların sönmesi mümkün değildir.

Evliliğinizde yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Çift Terapisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Anne Babalar Kardeş Çatışmalarını Nasıl Eğitim Fırsatına Çevirir?

Anne babalar açısından yaşanan kardeşler arasındaki çatışmalarıönemli bir sorun olarak görülse de doğru yaklaşımla önemli bir eğitim fırsatı haline gelir. Kardeş çatışmaları karşısında olumlu ebeveyn tutumları özellikle çatışma çözme becerilerini kazandırması açısından önemlidir. Kardeşler arasında yaşanan çatışmalar şu alanlarda beceri kazandırmak için eğitim fırsatıdır:

  • Çatışma çözme becerisi,
  • Duygu eğitimi,
  • Olumlu davranış eğitimi alanlarında çocukları geliştirebilirsiniz.

Çocuklar sorun yaşadıklarında herhangi bir suçlama ya da cezaya başvurmadan önce çocukları dikkatli bir şekilde dinlemelisiniz. Çocuklara olumlu ve olumsuz davranışlarla ilgili ev içi etkinlikler yaptırmak, yapılan yanlış davranışa karşı çıkmak ve olumlu davranışları pekiştirmek beceriler kazandırmada önemli adımlar olacaktır. Olumlu davranışlarla ilgili hikâyelerden yararlanmak, boyama çalışmaları yaptırmak ve animasyonlardan yararlanmak kardeş çatışmaları için yapılabilecek çalışmalar arasındadı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir