Çift Terapisi Nedir, Nasıl Yapılır?
 1. Anasayfa
 2. Yaşam

Çift Terapisi Nedir, Nasıl Yapılır?

0

Çift terapisi, çiftler arasında ortaya çıkan krizi çözmek ve açmaza giren çiftler için olası çözümleri üretmek amacıyla yürütülen psikoterapi çeşididir. Terapide, çiftlerin birbirlerine açıklayamadıkları beklentileri ve rolleri dile getirmeleri sağlanır. Psikolog desteği ile çiftin sağlıklı iletişim kurma becerisi geliştirilirken, yöneltilen çeşitli sorularla duygusal bağların tekrar fark edilmesi sağlanır. Terapi sürecinde çiftlerin birbirlerini dinlemeleri, anlayabilmeleri sağlanarak, çift motivasyonu harekete geçirilir.

Çift Terapisinin Amaçları Nelerdir?

Evlilik terapisinin amacı, çiftlerin etkileşimlerini ve uyumu bozan davranış kalıplarını inceleyerek, çözüm yollarını devreye sokmaktır. Terapi kapsamında, davranış kalıplarını yeniden organize etmek, sorun yaratan davranışların yanlış evlilik etkileşimlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak gerekmektedir. Çift terapisinde bir tanı ve tedavi planı düzenlenmesi ardından, çiftin güvene dayalı bir ilişkiyi geliştirebilmesi için terapi planına sadık kalınır. Terapist bu süreçte çiftlerin sorun yaratıcı tutumlarını değiştirebilmelerine rehberlik yapar.

Terapi de, iki kişi arasındaki ilişki çoklu boyutlar üzerinden incelenir. Ev içerisinde, sosyal yaşamda, günlük iletişimde, etkileşimin istenmeyen yönde seyretmesine sebep olan faktörleri değiştirmeye yönelik adımlar atılır. Çiftin doyumlu bir ilişki yaşamlarını sağlamak, krizlere çözüm bulmak, sosyal ve psikolojik işlevselliği artırmak amacıyla çift terapisi seansları yürütülür.

Çiftler arasında meydana gelen krizler ve sorunlar her bir bireyin sahip olduğu geçmiş alışkanlıklara ve yaşam tarzına bağlı olarak gelişebilir. Bu yüzden psikoterapist, çiftlerin aileleri, meslekleri, ekonomik çevreleri, kültürel etkileşimleri hakkında bilgilerle geçmişten bugüne ilgilenir ve günümüze nasıl yansımaları olduğunu değerlendirir.

Çift Terapisinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Çift Terapisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Çift terapisi kapsamında çiftler arasında gelişen pek çok probleme çözüm bulmak ve duygusal bağların yeniden fark edilmesini sağlamak hedeflenir. Çift terapisinin çalışma alanları ise şunlardır:

 • İlişkisel travmalar,
 • Fiziksel ve psikolojik travmalar,
 • Evlilikte güvensizlik ve bunalım,
 • Kıskançlık,
 • Eşler arasında iletişim bozukluğu,
 • Boşanma travmaları,
 • Evlilikte öfke kontrolü,
 • Paranın nasıl kazanılacağı ve kullanılacağına yönelik çıkan finansal çatışmalar,
 • Cinsel sorunlar,
 • Lohusalık depresyonu,
 • Boşanma sürecinde kararsızlık, beklentiler
 • Aileler üzerinden yaşanan anlaşmazlıklar,
 • İlişkide bağımlı hale geme,
 • Ebeveynlik rolleri, çocukların bakımında ortaya çıkan iletişim eksikliği,
 • Duygusal ihtiyaçların karşılanamaması,
 • Yas ve ayrılık süreci problemleri,

Bu tip çalışma alanları bulunan çift terapisinde, çiftlerin motivasyon ve özgüvenlerini tekrar kazanabilmeleri, sorunları aşabilmeleri adına çalışma gerçekleştirilir.

Çift Terapisi Hangi Sorular Üzerinden İlerler?

Çift terapisinde ilişkinin dinamiğinde rolü olan faktörlere eğildiği görülür. Diğer yandan ilişkideki rahatsızlıkları artıran özel faktörlerin neler olduklarının saptanabilmesi için belirli sorulara eğilmek gerekir. Bu sorular şu şekildedir:

 • Çiftin iletişim yöntemi ilişki üzerinde ne kadar etkili?
 • Çiftin ilişki sorunlarını ortaya çıkaran faktörler neler?
 • Çiftin aile yapısında hiyerarşi nasıl?
 • Yoldan çıkarma ve çatışma unsurları ilişkide yoğun mu?
 • Çift mesajlarını ve anlatmak istediklerini açıkça birbirine ifade edebiliyor mu?
 • Olumlu durumlarda birbirlerini takdir ediyorlar mı?
 • Olumsuz şartlarda karşılıklı yaklaşımları nasıl?
 • Çift üyelerinin karşılıklı duyarlılıkları ve duygulara karşılık verme düzeyleri nasıl?
 • Çift üyelerinden biri mutlu olduğunda veya stresli olduğunda diğeri uygun yaklaşımı gösteriyor mu?

Sıralanan soruların yanıtları, ilişkinin temel ve özel sorunlarını anlayabilmek, çiftin terapi sürecinde doyumlu bir ilişkiye sahip olabilmelerini sağlamak için önem arz ederler.

Çift Terapisi İşe Yarar mı?

Terapinin işe yaramayacağını düşünmek sadece bir kuşkuya kapılmaktan ibarettir. İlişkisine değer veren ve birbirini kazanmak için çabalamayı göze alan çiftler, çift terapisi ile sağlıklı sonuçlara ulaşırlar. Evlilik terapisi sayesinde kişi kendini ve eşini yeniden tanıma yoluna girer. İlişkisel ruh ve kişisel ruh sağlığı pozitif etkilere tanıklık eder. Çift terapisinde taraflar geçmişleriyle yüzleşme ve ruhsal yüklerden kurtularak daha sağlıklı bir iletişim kurabilme yetisi kazanırlar. Etkin problem çözme, öfkeyi kontrol etme becerilerinin edinilmesi halinde, çiftler arasındaki duygusal bağ tekrar sağlıklı şekilde kurulabilecektir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir