2022 Zorunlu Deprem Sigortası- DASK Başvurusu Nasıl Yapılır?
 1. Anasayfa
 2. Ekonomi

2022 Zorunlu Deprem Sigortası- DASK Başvurusu Nasıl Yapılır?

0

DASK başvurusu için tercih edilen bir sigorta acentesine veya banka şubesine ziyaret gerçekleştirmek gerekir. DASK başvuru evraklarını tercih ettiği banka veya sigorta acentesine teslim ederek, konut ve kimlik bilgilerini doğru şekilde beyan eden herkes DASK yaptırabilir. Beyan edilen konut bilgilerinin ise sigortaya konu olabilecek yapı şartlarını sağlaması gerekir. Konut yıkım kararı alınan veya mühendislik hizmeti görmemiş bir yapı olmamalıdır. Başvuru sürecinde DASK poliçesine dair detaylar ve sigorta bedeli hakkında bilgiler ilgili şubelerce paylaşılmaktadır. Başvuruda sunulması gereken evrakları ise yazımızın devamından öğrenebilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Başvuru Evrakları Neler?

DASK başvuru evrakları, nüfus cüzdanı ve konuta ait tapu kaydı belgesi şeklinde sıralanırlar. DASK başvurusu sırasında poliçe düzenlemesinde talep edilen bilgiler ise şu yöndedir:

 • Başvuranın adı, adresi,
 • Cep telefonu, TC kimlik numarası,
 • Tüzel kişi ise vergi kimlik numarası,
 • Sigortalanacak binanın açık adresi,
 • Tapu bilgileri,
 • Hasar durumu bilgisi,
 • Toplam kat sayısı,
 • Yapı tipi,
 • İnşa yılı,
 • Sigortalanacak dairenin brüt yüz ölçümü,
 • Kullanım şekli,

Evraklara ek olarak sıralanan bilgilerin doğru şekilde beyan edilmesi halinde sigorta acentelerinden veya banka şubelerinden DASK başvurusu yapılabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Amacı Nedir?

DASK’ın amacı Türkiye’deki tüm konutları deprem riskine karşı güvence altına almaktır. Herhangi bir depremde konutlardaki mali hasarları reasüre ederek paylaşmak, tekrar sağlıklı bir biçimde yapılaşma desteğini insanlara verebilmek, DASK’ın diğer amaçlarıdır. Topluma sigortanın önemini benimsetmenin yanında, devletin depremden kaynaklı giderlerini minimum seviyeye DASK ile indirmek hedeflenir.

DASK, depremin doğrudan sebep verdiği maddi zararları, deprem halinde oluşan yangın, yer kayması, dev dalga, infilak durumlarının yarattığı hasarları ve maddi zararları teminat altına alır. DASK yaptırılması halinde, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından konutların temeli, duvarları, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanı, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları teminat altına alınır.

2022 Zorunlu Deprem Sigortası- DASK Başvurusu Nasıl Yapılır?
2022 Zorunlu Deprem Sigortası- DASK Başvurusu Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Kapsamına Hangi Yapılar Girer?

Tapuya kaydı bulunan, özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerine mesken tipinde inşa edilen binalar, DASK kapsamına girmektedir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde bulunan bağımsız bölümler ve binaların planına dahil büro, ticarethane gibi alanlar DASK kapsamındadır. Ek olarak, tapu tahsisi henüz tamamlanmayan kooperatif evleri, kat irtifakı tesis edilen fakat tapu kütüğünde cins belirlenmesi tamamlanmamış olup vasfı arsa şeklinde görüntülenen binalar için DASK yaptırılabilmektedir. Başvuru işlemlerinde konutlar için sisteme kayıtlı olan doğru bilgiler beyan edilmelidir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Dışında Kalan Yapılar Neler?

DASK kapsamının dışında kalan binalar:

 • Kamu konutları kanununa tabi binalar,
 • Yetkili kamu kurumcularınca yıkım kararı alınan binalar,
 • Mesken kullanımına uymayan harap, metruk binalar,
 • Mühendislik hizmeti alınmayan, projesi bulunmayan binalar,
 • Köy nüfusunda kayıtlı olanların köyün yerleşik alanlarına yaptıkları mezralar,
 • Tamamı ticari amaç için kullanılan binalar,

Bu yapı tipleri için DASK yaptırmak mümkün değildir.

Biliyor musunuz? Okyanuslardaki Plastik Atık Tehlikesi gitgide büyüyor!

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Teminatı Dışında Kalan Haller Neler?

DASK kapsamına girmeyen ve teminat altına alınamayan durumların başında enkaz kaldırma masrafları gelir. İş durması, kar kaybı, iş yeri masrafları, alternatif ikametgaha taşınma masrafları DASK kapsamında karşılanamaz. Konut içerisinde yer alan eşyalara gelen zararlar, manevi tazminatlar, binanın kendi kusurundan kaynaklı zamanla oluşan zararlar, DASK teminat kapsamında değildir. Diğer yandan deprem ile birlikte oluşan yangın, Tsunami, yer kayması, infilak etkileri dışında oluşan zararlar da DASK’ın teminat çerçevesinde yer almaz.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Fiyatı Nasıl Belirlenir?

DASK prim tutarlarının ve toplam sigorta bedelinin hesaplanmasında bazı verilerden yararlanılır. Toplam sigorta bedeli, meskenin brüt yüz ölçümü ile sigorta birim maliyetinin çarpılması sonucunda hesaplanır. Bu açıdan meskenin yüz ölçümü değeri sigorta tutarının belirlenmesinde etkilidir. Konutun bulunduğu yerin deprem riski, konutun inşa senesi ve yapı tarzı, zorunlu deprem sigortası bedelinin hesaplanmasında etkili olan diğer verilerdir.

2022’de zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğine göre sigorta bedelinin belirlenmesinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı, betonarme yapı tipleri için 1.508 TL’dir. Diğer yapı tipleri için metrekare tutarı 874 TL’den 1.040 TL’ye yükseltilmiştir. DASK başvurusu sırasında ilgili kurumlar, poliçeye konu tutarlar hakkında açık şekilde bilgi sunar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir